Инстал Инженеринг модернизира производството си и предлага водопроводи от нова генерация
27.09.2021
Инстал Инженеринг СВ ООД с участие на панаира IFAT в Мюнхен
03.06.2022
Инстал Инженеринг е най-големият производител на предварително изолирани тръби (за пара или за вода)


С иновативни производствени технологии, предлагаме най-усъвършенстваните тръбни системи

Във връзка с предстоящото обявяване на процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, бихме искали да уведомим всички наши настоящи и бъдещи партньори и клиенти, че имаме готовност да предоставим както технически консултации, така и най-конкурентните и изгодни условия на доставка и монтаж на нашите предварително изолирани тръби за пара и за вода.

Като най-голям и утвърден производител на тези тръбопроводи, имаме необходимия опит, експертиза и умения отново да затвърдим лидерската си позиция на пазара и сме убедени, че всеки, търсещ безупречно качество и неизменими експлоатационни характеристики през целия период на употреба на нашите тръбопроводи, ще се довери на нас. Разполагаме с изключително широк обхват модерно оборудване и машини за производство на предварително изолираните тръби, което ни позволява да бъдем гъвкави не само в ценово отношение, но и като срокове на производство, постоянен контрол на качеството и др.

В производството на предварително изолираните тръби използваме само суровини и материали от утвърдени европейски и световни доставчици. Тръбните системи са изолирани предварително с термоизолация от разпенен полиуретан с коефициент на топлопроводност λ≤ 0.029W/m.K и обемна плътност ≥ 55 kg/м3. Изолацията на тръбите спомага за намаляване на количеството загуби на топлина от тръбите, които пренасят както горещи течности, така и тръбопроводи, които транспортират студени или охладени течности, като по този начин се намалява количество на енергията, изразходвана за поддържане на съответната температура на флуида.

Предварително изолираните тръби се делят условно на два основни вида:

1. Предварително изолирани тръби за флуиди с работни температури до +120°C и краткотрайни натоварвания до +140°C се произвеждат като тип сандвич, състоящи се от:

- сервизна стоманена тръба (шевна или безшевна), отговаряща на стандарти БДС EN 10216-2, 10217-2, 10217-5, въглеродни стомани (материал P 235 GH или аналогичeн).

- изолация от разпенен пенополиуретан с гореописаните характеристики

- обсадна тръба - за подземен монтаж - полиетилен висока плътност HDPE 100; за надземен монтаж - галванизирана тръба .

2. Предварително изолирани тръби за флуиди с работни температури до +95°C (тръби за горещи минерални води, ОВК инсталации и инсталации за хладилна техника) състоящи се от:

- сервизна тръба (полимерна или стоманена), отговаряща на стандарти за хранително вкусовата промишленост (PPR-CT+GF, HDPE, stainless steel и др.), ОВК инсталации и др.

- изолация от разпенен пенополиуретан с гореописаните характеристики

- обсадна тръба - за подземен монтаж - полиетилен висока плътност HDPE 100; за надземен монтаж - галванизирана тръба

Цялата тази система: сервизна тръба, полиуретанова изолация и обсадна тръба от полиетилен висока плътност HDPE 100 е с гарантирана цялост и неделимост, т.к. полимерните тръби (сервизна и/или обсадна) се обработват в процеса на производство посредством високочестотен генератор (corona treatment или plasma treatment), с което се осигурява и пълно съответствие със стандарта за изолирани тръби БДС EN 253:2020, както и в съответствие с тестовете за аксиално срязване на тръбата при работна температура на флуида. Стандартното окомплектоване на крайните продукти включва и системи за откриване на течове.