ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ


Висококачествените предварително изолирани тръби на ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ са базирани на екологично чисто производство. Работният флуид преминава през основна тръба, отговаряща на международните стандарти за това производство.

Изолационният слой е полиуретанова пяна, разпенена екологично чисто без фреони, с най-ниския коефициент на топлопроводност: λ=0.018-0.029 W/m.K, осигуряващ до 70% намаляване на загубите при топлопренос.

ПРЕДИМСТВА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИТЕ ТРЪБИ


Обсадната тръба може да бъде изработена от полиетилен висока плътност за безканален подземен монтаж, съгласно международните норми или спирално навити тръбопроводи за въздушен монтаж. Тръбата се обработва с 30 000 волта ток/коронарна обработка / за да се осигури сцепление между полиетиленовата тръба и полиуретановата изолация.

Силите на адхезия между полиуретановата пяна, основната и обшивната тръба позволяват цялата тази система да се държи като едно цяло, осигурявайки нейната надеждна и дългосрочна експлоатация.

ЦЕНТРАЛНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ


Чрез системата за централизирано снабдяване с топлинна енергия се постига доставката на топлина за битови и индустриални потребители. С използването на предварително изолирани топлопроводни системи се постига висока енергийна ефективност, чрез намаляване на топлинните загуби.


Преди всичко централното отопление осигурява жилищни, обществени сгради и промишлени предприятия с топлина, която те използват за отопление на помещения и гореща вода за битови нужди. При тези процеси топлината се доставя от производителя на потребителя чрез тръбна мрежа от предварително изолирани тръби и фитинги - система, която е чиста, енергийно ефективна и с ниски емисии!

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ОХЛАЖДАНЕ


Подобно на централното топлоснабдяване, предимствата на тези система пред малките охлаждащи единици е в значително по-високата енергийна ефективност. Различават се основно два типа система за централизирано охлаждане:

  • чрез използване на мрежата на централното топлоснабдяване и преобразуването и в студ при крайния клиент;
  • чрез използване на собствена мрежа за пренос на охладена вода;

Типичните работни температури на този вид системи са между 7°С и 12°С при използване на вода като студоносител. За нискотемпературни системи може да се използват специални флуиди за индустриални цели. Използването на системи с твърдоразпенена полиуретанова пяна гарантира изключителните им изолационни качества.

АБОНАТНИ СТАНЦИИ


Съоръженията, които свързват топлопреносната мрежа с вътрешните инсталации на жилищни, административни и промишлени сгради се наричат абонатна станция. Чрез нейните системи могат да се обслужат нуждите от отопление, топла вода за бита, охлаждане.


При създаването на такива съоръжения се отчитат специфичните нужди на клиента, изискванията на топлофикационните дружества и доставчиците на централизирано охлаждане.