ТРЪБИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА


„ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ“ ООД произвежда пластмасовите тръби за питейна вода според международния стандарт за полиетиленови тръби за вода БДС EN 12201-2. За произведените продукти притежава сертификат за съответствие издаден от оторизиран орган съгласно горепосочения стандарт, според който са напълно пригодени за извънсградни мрежи за битово водоснабдяване (HDPE).

Фирмата разполага със собствена лаборатория, оборудвана с най-висок клас уреди за съвременни методи за анализ, които следят за качеството на суровините и готовата продукция. HDPE тръбите могат да бъдат използвани в широки температурни граници – от - 40°С до + 40°С при съответното налягане. Въпреки това полиетиленовите тръбни системи са проектирани за оптимален режим на работа при 20°С работна температура.

Основни характеристики на полиетиленовите тръби


Основните характеристики, отличаващи тръбите за питейна вода, произвеждани от „ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ“ ООД са:

 • Устойчиви на корозия, химикали и гниене
 • Нетоксични
 • Леки
 • Гъвкави и еластични/ износоустойчиви
  • Голяма ударна якост
  • Устойчиви на атмосферни условия
  • Гладка вътрешна повърхност
  • Ниски разходи
  • Дълъг живот


   Полиетилен ПЕ 100 е еластичен и изключително устойчив на вибрации материал. Поради своята еластичност трасето на водопровода може да следи конфигурацията на терена, така че няма нужда от много допълнителни елементи.