ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Най-големият производител на тръбни системи в Източна Европа!


Основана през 1989 г. в гр. Пловдив, ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ създава най-съвременните изолационни решения за топлопреносни мрежи с изключителен коефициент на ефективност, работейки с технологии и специалисти, отговарящи на всички стандарти за качество.

Нашата дейност включва проектирането, производството, монтажа, гаранционната и следгаранционната поддръжка на всички предлагани от нас продукти и услуги, като по този начин се стремим да отговорим на всички изисквания на нашите клиенти и партньори.

Фирмата е най-големият производител в Източна Европа на предварително изолирани тръби за минерални води, полипропиленови /PPR/ и стъклонапълнени полипропиленови /PPR-GF/ тръбопроводи за гореща вода, а също така и напорни тръбопроводи за питейна вода с диаметри до 1000 мм.


Повече информация за Инстал инженеринг

Инстал инженеринг СВ ООДИнстал инженеринг СВ ООД

Продукти от ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Тръби за минерална и гореща вода

ТРЪБИ ЗА МИНЕРАЛНА И ГОРЕЩА ВОДА

Специално изработени тръбопроводи за пренос на минерална вода до 90oC.

Повече за продукта

Тръби за питейна вода

ТРЪБИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

Пластмасови тръби за питейна вода според международния стандарт БДС EN 12201-2.

Повече за продукта

Предварително изолирани тръби

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ

Преизолирани стоманени тръбопроводи за централизирано топлоснабдяване до +140 oC.

Повече за продукта

Стоманени огънати изделия

СТОМАНЕНИ ОГЪНАТИ ИЗДЕЛИЯ

Горещо и студено огънати профили и тръби за индустрията.

Повече за продукта

Полиуретанови изолационни черупки

ПОЛИУРЕТАНОВИ ИЗОЛАЦИОННИ ЧЕРУПКИ

Полиуретановите изолационни черупки за тръбопроводи за централно отопление.

Повече за продукта

Проектиране на технически обектиПроектиране на технически обекти

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ (ОВиК)


„ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ“ ООД с дъщерната си фирма „Климатрон“ ООД, разполагат с висококвалифицирани кадри, с дългогодишен опит в проектирането, членове на КИИП с пълна проектантска правоспособност за проектиране на обекти по всички части, съгласно номенклатурата на видовете строежи..

Персоналът на фирмите е в непрекъснат контакт с производствени, монтажни и търговски фирми и процеси с цел изработването на максимално ефективни за инвеститора и реализируеми проекти.

В процеса на проектиране се използват редица специализирани програмни продукти:

  • за якостно и хидравлично оразмеряване на топлопроводни трасета (безканално и въздушно положени);
  • за оразмеряване и избор на елементи на абонатни станции и др.;
  • за изчисляване на отоплителни и охладителни товари на сгради;
  • за определяне на икономически оптималната топлоизолация и др.;

Всичко това позволява бързо и прецизно проектиране на Вашите обекти с гарантирана ефективност при изпълнение на проектите от гледна точка на капиталовите и енергийни разходи за работещите съоръжения.


Повече информация за проектирането