ТРЪБИ ЗА МИНЕРАЛНА И ГОРЕЩА ВОДА


„ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ“ ООД произвежда най-съвременните и модерни пластмасови преизолирани тръбопроводи от полипропилен със стъкловлакна (PPR-GF и PPR-CT-GF) в Източна Европа. Ние сме единствената фирма на пазара, която предлага тръбопроводи специално изработени за минерална вода, които могат да пренасят вода до 90oС .

PPR-GF


Стъклофибърните полипропиленови тръбопроводи се използват в цял свят във водоснабдяването и канализацията повече от 20 години. Те не корозират и не ръждясват. Освен това, техните леки компоненти се свързват лесно чрез челно заваряване и/или непропускливи връзки. Единствено при този вид изделия може да се използват компенсатори за компенсиране на усилия и от линейни удължения за разлика от полиетиленовите проводи.

PPR-CT-GF


PPR-CT-GF е най-новото поколение полипропилен и има по-добри механични свойства от PPR-GF. Подобрените механични характеристики идват от кристалната структура на суровината придавайки на материала способност да работи при по-високи натоварвания и при повишени температури. При използване на по-ефективния PPR-CT-GF, проектантът може да постигне по-високо налягане, отколкото би могъл с PPR-GF тръби с една и съща дебелина на стената. Или да се използва PPR-CT тръба, която е по-тънкостенна, с което да се повиши дебита и да се намалят разходите. Именно тези възможности позволяват на PPR-CT да повиши ефективността и конкурентоспобността за PPR производителите и да предложи предимства за строителни проектанти и за крайните производители. Резултатът е най-добре представящия се продукт на световния пазар.Основно предимство на тези топлопроводи за минерална вода пред останалите полипропиленови, полиетиленови и полибутенови проводи е минималната стойност на коефициента на линейно удължение-той е 400% по-нисък от този на останалите проводи , и лесно се позиционира по трасето. При 400 % по-малки удължения са необходими и 4 пъти по-малко компенсатори, което води до значително редуциране цената на топлопровода и по-лесен монтаж.