Оценка на иновационния капацитет
17.02.2017
Ние от КИБ се стремим да бъдем пример за професионализъм
17.12.2020Специалисти по инсталационна техника обсъдиха темата за енергийната ефективност в сградите, системите и съоръженията


По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите и с подкрепата на Enterprise Europe Network при БТПП се проведе кръгла маса на тема "Ролята на иновациите за повишаване на конкурентоспособността на инсталационните фирми в България" с фокус върху енергийната ефективност. Камарата на инсталаторите в България бе съорганизатор на събитието. Сдружение е сред най-активните браншови организации в системата на БТПП и бе наградена от Палатата със статуетката ХЕРМЕС за най-добра браншова организация за 2016 г.

Кръглата маса бе открита от главния секретар на Палатата Васил Тодоров и модерирана от дец. д-р Йосиф Аврамов, спредседател на СИРТ и член на УС на БТПП.

Инж. Сергей Стоянов, председател на УС на Камарата на инсталаторите в България, направи презентация "Енергийна ефективност при оползотворяване на минералните води. Преизолирани топлопроводи за преност на минерални вади с високи параметри - температури и налягане". Той представи и иновативен проект спечелен от управляваната от него фирма "Инстал Инженеринг" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

В дискусията се включиха: Стоян Димитров от Енергийна агенция, гр. Пловдив, инж. Александър Банев, председател на УС на Националната предприемаческа и занаятчийска камара, Христо Николово, гл. редактор на списание ИНОВАТОР БГ, доц. Георги Райчевски от ГИС Трансфер център и др.