ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ (ОВиК)


Проектиране на технически обектиПроектиране на технически обекти

„ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ“ ООД с дъщерната си фирма „Климатрон“ ООД, разполагат с висококвалифицирани кадри, с дългогодишен опит в проектирането, членове на КИИП с пълна проектантска правоспособност за проектиране на обекти по всички части, съгласно номенклатурата на видовете строежи.


Персоналът на фирмите е в непрекъснат контакт с производствени, монтажни и търговски фирми и процеси с цел изработването на максимално ефективни за инвеститора и реализируеми проекти.


В процеса на проектиране се използват редица специализирани програмни продукти:

 • за якостно и хидравлично оразмеряване на топлопроводни трасета (безканално и въздушно положени);
 • за оразмеряване и избор на елементи на абонатни станции и др.;
 • за изчисляване на отоплителни и охладителни товари на сгради;
 • за определяне на икономически оптималната топлоизолация и др.;

Всичко това позволява бързо и прецизно проектиране на Вашите обекти с гарантирана ефективност при изпълнение на проектите от гледна точка на капиталовите и енергийни разходи за работещите съоръжения.В допълнение фирмите разполагат с необходимата измервателна техника, опит и ноу-хау за количествената оценка на топлинни загуби през плоски и цилиндрични повърхности – стени, подови, тавани, дограми на жилищни, административни и промишлени сгради, хладилни помещения и инсталации, топлообменници, ресивери, сборници, топлинни акумулатори, тръбопроводи надземен и подземен монтаж (топлопроводи, паропроводи и др.). На тази база могат да се правят икономически оценки за ефективността на топлоизолирането и икономии на средства от намалени топлинни загуби през изброените елементи.Някои от извършваните услуги:


 • Проектиране на тръбопроводи за минерална вода;
 • Топлопреносни топлофикационни трасета;
 • Топлообменни и абонатни станции с топлоносители вода и пара;
 • Вътрешни отоплителни системи за жилищни, административни и промишлени сгради – отоплителни, климатични и вентилационни.;
 • Водни системи за отопление и охлаждане, въздушни системи на директно изпарение и с климатични камери, лъчисто отопление;
 • Технико-икономически задачи от енергийната ефективност;
 • Системи за сгъстен въздух;
 • Системи за сгъстен въздух;

Е-мейл за връзка: climatron@mail.bg