Стартиране изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1381-C01
28.02.2020
Проведена видео-пресконференция
28.05.2020Провеждане на видео-пресконференция в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД


На 28.05.2020 г. от 10:00 часа "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД ще проведе видео-пресконференция на тема: „Мултиплициране на резултатите по проект Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „Инстал Инженеринг СВ” ООД”. Събитието се организира във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0160-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

В рамките на онлайн събитието, представители на „Инстал Инженеринг СВ” ООД ще представят пред заинтересованите страни двете пилотни за България технологични решения и методи, свързани с подобряване на ресурсната ефективност, и представляващи производствена (процесна) иновация. Видео-пресконференцията ще даде възможност за по-детайлно дискутиране и разпространение на разработените иновативни и пилотни технологични решения, внедрени в рамките на проекта:

• Технологично решение 1 - Производство на преизолирани фасонни части чрез технология на горещо огъване (ще бъде внедрено чрез закупуване на ДМА - Машина за горещо огъване – 1 бр.);

• Технологично решение 2 - Иновативна технология за преработка и влагане в производство на отпаден материал от полиетилен висока плътност (HDPE), стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) и полиуретан (PUR) - ще бъде внедрено чрез закупуване на 2 бр. ДМА - Линия за рециклиране на пластмасови тръби и Линия за гранулиране на полимери.

Първото технологично решение е пилотно за България, като позволява обработване на тръби с диаметри от 219 мм до 610 мм и посредством индукционно нагряване могат да бъдат обработвани, огъвани и имплементирани във фасонни части без реализиране на отпадъчни продукти/материал и допълнителни процеси за обработка на материала. Това решение може да намери приложение във фирмите, целящи да решат проблемите с време и трудоемкост за производство на огънати стоманени тръби и свързващи части, както и с променливото качество на готовото изделие, дължащо се на несъвършенствата в технологиите за студено огъване и ръчен труд при изготвянето им.

Второто технологично решение спомага за разрешаване на проблема с преработката на отпаден материал от трислойни тръби с фибростъкло, полиетиленови изолирани тръби, сандвич панели, контейнери, каси, бутилки, уплътнения, резервоари и др. Решението може да се внедри във фирми, които произвеждат освен тръби и тръбни елементи от посочените материали, също и топлинни изолации, опаковъчни продукти, контейнери и др. Те са основно в секторите земеделие, хранително-вкусова промишленост, фармацевтична промишленост, химическата индустрия, пречиствателни съоръжения.

„Инстал Инженеринг СВ” ООД стартира изпълнението на своя договор за безвъзмездна финансова помощ на 03.12.2018 г. Проектът е със срок на изпълнение 18 месеца. Стойността му е 2 104 730 лева, от които 1 074 834,35 лева са европейско и 189 676,65 лева - национално съфинансиране.

За да се присъедините към събитието е необходимо да копирате следния линк във Вашия браузър и да последвате инструкциите за инсталация: https://zoom.us/j/8591869773?pwd=YmtEMnJ1UGoxcjhuUTQ3SGxxSHE4QT09

Meeting ID: 859 186 9773

Password: 4EUjEe

Съобщение за видео-пресконференция

Очакваме Ви на 28.05.2020 г. от 10:00 часа на организираното от нас събитие, в рамките на което ще представим пред участниците подробна информация за проекта ни и начините за постигане на мултиплициране на резултата на въведените в рамките на проекта две пилотни технологични решения в “Инстал Инженеринг СВ” ООД.