Новини

27.09.2021

Инстал Инженеринг модернизира производството си и предлага водопроводи от нова генерация

инж. Стоян Стоянов, Директор Производство в Инстал Инженеринг СВ ООД
17.12.2020

Ние от КИБ се стремим да бъдем пример за професионализъм

Разговор с инж, Сергей Стоянов, Председател на Камара на инсталаторите в България
01.03.2017

Специалисти обсъдиха темата за енергийната ефективност

По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите и с подкрепата на Enterprise Europe Network при БТПП се проведе кръгла маса на тема "Ролята на иновациите за повишаване на конкурентоспособността на инсталационните фирми в България" с фокус върху енергийната ефективност.
17.02.2017

Оценка на иновационния капацитет

Успешното прилагане на иновоционната стратегия на "Инстал Инженеринг СВ" ООД беше потвърдено и от Европейската академия по иновоционен мениджмънт - Imp3rove.