Проведена видео-пресконференция по проект BG16RFOP002-2.040-1381-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“
04.01.2021
Заключителна видео-пресконференция по проект BG16RFOP002-2.040-1381-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“
16.02.2021

Изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-2.077-0821-C01


Считано от 01.02.2021 г. „Инстал Инженеринг СВ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0821-C01 по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” ще се изпълнява 3 месеца. Одобреният бюджет възлиза на 150 000 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 127 500 лeвa (85%), а на националното съфинансиране – 22 500 лeвa.

Проектът на „Инстал Инженеринг СВ” ООД е насочен към постигане на следната основна цел – осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.