Install Pipe Български  |  English Install Pipe
Търси
Install Pipe
Install Pipe Начало За насПродуктиГалерияСтандартиНовиниПартньориПроектиранеРеференции Контакти Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe

Продукти

Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
TUV Сертификат

Новини

Проведено информационно събитие в "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0405-C01
прочети повече

Контакти

Телефон:  032 / 51 92 66
Факс:   032 / 51 82 74
e-mail:   office@installpipe.com
С и К трейдинг ООД
 

Проектиране

Print E-mail

Фирма “Климатрон” ООД извършва инвестиционно проектиране на различни видове обекти – промишлени и битови:

 • Топлопреносни топлофикационни трасета в градски условия;
 • Площадкови топлопроводи в промишлени предприятия;
 • Топлообменни и абонатни станции към ТЕЦ с топлоносители вода и пара;
 • Вътрешни отоплителни системи за жилищни, административни и промишлени сгради – отоплителни, климатични и вентилационни. Водни системи за отопление и охлаждане (котелни и термопомпени), въздушни системи на директно изпарение и с климатични камери, лъчисто отопление;
 • Водогрейни и парни котелни инсталации с комини към жилищни, административни сгради и промишлени производства – млекопреработвателни, месни, консервни, оранжерии и др.
 • Горивни стопанства – газозахранване от централната газопреносна мрежа, горивни стопанства на нафта, мазут, въглища, пропан-бутан, метан;
 • Промишлени обезпрашавания и вентилационни системи;
 • В и К и хладилни инсталации;
 • Конструктивни проекти на съдове, тръбопроводи, топлообменни апарати и др.;
 • Технологични тръбопроводи и специални продуктопроводи – мазуто- и нафтопроводи с парни и електрически спътници, гъвкави горивопроводи с контрол на течовете, тръбопроводи за хладилни и климатични инсталации и др.
 • Технико-икономически задачи от енергийната ефективност - срокове на изкупуване и икономическа оценка на оборудване, свързано с енергийната ефективност (дебелини на топлоизолации за сгради, съоръжения и тръбопроводи, термопомпи, енергоизточници, горива и др.);
 • Системи за сгъстен въздух;
 • Нестандартни топлотехнически задачи;

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал – проектанти с проектанска правоспособност, членове на КИИП, оторизиран за проектиране на строежи от първа категория и с дългогодишен опит в проектирането, производството, монтажа и експлоатацията на гореописаните системи. Персоналът на фирмата е в непрекъснат контакт с производствени, монтажни и търговски фирми и процеси с цел изработването на максимално ефективни за инвеститора и реализируеми проекти. В процеса на проектиране се използват редица специализирани програмни продукти – за якостно оразмеряване на безканални предварително изолирани трасета, за оразмеряване и избор на елементи на абонатни станции, котелни, комини и др., за изчисляване на отоплителни и охладителни товари на сгради, за хидравлични изчисления, за определяне на икономически оптималната топлоизолация и др. Всичко това позволява бързо и прецизно проектиране на Вашите обекти с гарантирана ефективност при изпълнение на проектите от гледна точка на капиталовите и енергийни разходи за работещите съоръжения.

В допълнение фирмата разполага с необходимата измервателна техника, опит и ноу-хау за количествената оценка на топлинни загуби през плоски и цилиндрични повърхности – стени, подови, тавани, дограми на жилищни, административни и промишлени сгради, хладилни помещения и инсталации, топлообменници, ресивери, сборници, топлинни акумулатори, тръбопроводи надземен и подземен монтаж (топлопроводи, паропроводи и др.). На тази база могат да се правят икономически оценки за ефективността на топлоизолирането и икономии на средства от намалени топлинни загуби през изброените елементи.
Оставаме на Ваше разположение за всякакви запитвания и възлагания от областта на топлотехническите системи.

Референтна листа на изпълнените проекти от фирма "Климатрон"

Назад
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe Copyright Инстал Инженеринг. Всички права запазени. Карта на сайта   |   XML   |   WebDesignBG Install Pipe