Install Pipe Български  |  English Install Pipe
Търси
Install Pipe
Install Pipe Начало За насПродуктиГалерияСтандартиНовиниПартньориПроектиранеРеференции Контакти Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe

Продукти

Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
TUV Сертификат

Новини

Проведено информационно събитие в "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0405-C01
прочети повече

Контакти

Телефон:  032 / 51 92 66
Факс:   032 / 51 82 74
e-mail:   office@installpipe.com
С и К трейдинг ООД
 

Обява за провеждане на процедура за избор на изпълнител

Print E-mail

http://installpipe.com/img/myHEADER.jpg

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 11, ал. 2 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0432-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, „Инстал Инженеринг СВ” ООД, обявява:

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Предмет на процедурата: “Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1:

 • Система за гравиметричен контрол - 1 брой;
 • Ултразвукова система за контрол на дебелината на тръби - 1 брой;
 • Система за охлаждане на технологична вода - 1 брой;
 • Екструдерна линия за полиетиленови (PE) тръби с диаметър до 63 мм - 1 брой;
 • Линия за рециклиране на полимерни материали  - 1 брой;
 • Шприц машина за производство на центратори - 1 брой;

Обособена позиция 2:

 • Маркиращо устройство/мастилено-струен принтер/ - 1 брой;
 • Система за сгъстен въздух - 1 брой;
 • Линия за изолиране на тръбопроводи - 1 брой;
 • Телескопичен товарач  - 1 брой;
 • Машина за изолиране с полиуретан с високо налягане - 1 брой.”

 

2. Вид на процедурата: Избор с публична покана по реда на чл.7, т.1 от ПМС № 69/11.03.2013 г.

Публичната покана и документацията  за провежданата процедура могат да се получат на адрес: област Пловдив, община Родопи, село Брани поле, производствена база на „Инстал Инженеринг СВ“ ООД всеки работен ден от 9 ч. до 16.30 ч.

Публичната покана е публикувана и на следните интернет адреси:
1. http://opcompetitiveness.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg  -  интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България  (§  4Г от Заключителните разпоредби)
3. www.installpipe.com - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти  се подават на  адрес: област Пловдив, община Родопи, село Брани поле, производствена база на „Инстал Инженеринг СВ“ ООД до 17.00 ч. на 24.04.2014 г.

Тръжна документация

 

 

Назад
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe Copyright Инстал Инженеринг. Всички права запазени. Карта на сайта   |   XML   |   WebDesignBG Install Pipe