Install Pipe Български  |  English Install Pipe
Търси
Install Pipe
Install Pipe Начало За насПродуктиГалерияСтандартиНовиниПартньориПроектиранеРеференции Контакти Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe

Продукти

Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
TUV Сертификат

Новини

Проведено информационно събитие в "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0405-C01
прочети повече

Контакти

Телефон:  032 / 51 92 66
Факс:   032 / 51 82 74
e-mail:   office@installpipe.com
С и К трейдинг ООД
 

Референтна листа на изпълнените проекти от фирма Климатрон

Print E-mail

1. Реконструкция на магистрален топлопровод 2ф426/7 от въздушно в подземно полагане в границите на УПИ І-622, ж.р. „Тракия”, гр. Пловдив”;

2. Разпределителен топлопровод 2хDN350 по ул. „д-р Г. Странски” от К№ 16-1 до Н.О. 16-1-4 (ул. „К. Паница”), кв. „Гладно поле”, гр. Пловдив;

3. Разпределителен топлопровод 2хDN350 по ул. "Д-р Г. Странски" от Н.О. 16-1-4 (ул. "К. Паница") до ШД 16-2-8 (ул. "Богомил"), кв. "Гладно поле", гр. Пловдив;

4. Разширяване на топлопреносна мрежа - присъединителен топлопровод и абонатни станции за СПУЗ „Свети Георги”, гр. Пловдив;

5. Реконструкция на източна парна и кондензна магистрали DN150, p=8 bar, t=250 °C, собственост на “Топлофикация-Плевен” ЕАД, от въздушно полагане на колони в подземно полагане, в район на УПИ ІХ, кв. 617, м. “Източна индустриална зона”, по действащия подробен устройствен план на гр. Плевен, собственост на “Булатт” ЕАД, гр. София;

6. Разпределителна водопроводна мрежа за гореща минерална вода на вилна зона "Голф клуб Ибър", Долна Баня;

7. Топлозахранване на жилищна сграда на ул. „Гюро Михайлов” №1 в УПИ VII-1576, кв. 566A, гр. Пловдив – подобекти: външен топлопровод и абонатна станция;

8. Комплексен проект за преустройство на топлоснабдителна мрежа на учебен корпус № 4 на Университет по Хранителни технологии, гр. Пловдив;

9. Топлозахранване и абонатни станции на жилищни и обществени сгради в УПИ І -103 и УПИ II - 103, 444, кв. 54 нов по плана на ЖК „Кишинев”, гр. Пловдив;

10. „Топлозахранване от ТЕЦ на комплекс „ХЕБРОС” в УПИ VIII - 2265, кв. 444 по плана на ПГЧ, гр. Пловдив”;

11. ОВК, захранващ топлопровод и абонатна станция на Висш колеж по екология –УПИ І-1300, 1310, кв. 4, гр.Пловдив”;

12. ОВК на целодневна детска градина „СЕЛЕНА”, УПИ II - детска градина и детска млечна кухня, кв. 3, по плана на ж. р. „Тракия”, А12, гр. Пловдив;

13. ОВК на целодневна детска градина „НЕВЕНА”, УПИ III - детски комбинат, кв. 4, по плана на ж. р. „Тракия”, А - 1, 2, 3 гр. Пловдив;

14. Ремонт на мрежа от предварително изолирани тръбопроводи (пара 8 bar, 250° C, кондензат и мазут с парни спътници) между котелно и мазутни резервоари, склад и РМЦ в "Челопеч майнинг";

15. Топлопроводна връзка 2DN400 от К№27-28 на инсталационен колектор "Тракия" до жилищни сгради ГУСВ, гр. Пловдив;

16. Реконструкция на магистрален топлопровод 2хDN500 в участъка от К№ В-38 до К№ В-40А по бул. Чипровци, гр. Русе;

17. „Топлофикация” Бургас – за когенерация преизолирани топлопроводи DN400;

18. НЕК-ЕАД клон „ВЕЦ група Родопи” – Пловдив – преизолиран тръбопровод;

19. Топлозахранване и абонатна станция на спортно-увеселителен комплекс „Акваленд” в ж.р. „Тракия, гр. Пловдив;

20. Топлозахранване и абонатна станция на работно хале на Енергоремонт, гр. Пловдив;

21. Система от нафтопроводи от гъвкава стоманена тръба с контрол на течовете в котелна инсталация на Централен склад на „Кауфланд” Промишлена зона гр. Раковски;

22. Компресорна станция и инсталация за сгъстен въздух в завод за велосипеди „Макском”, гр. Пловдив;

23. Аспирационна система в цех на фирма „Телевик”, с. Царацово;

24. ОЦ Юг Проектиране и изграждане на инсталация за изгаряне на газьол за котли №5 и №6;

25. Отоплително-охладителна инсталация във Винарска изба „Лозина” гр. Поморие кв.10 УПИ - І -279 на ф-ма „Лозина” – АД;

26. Предварително изолирани парни колектори в парово стопанство на "Челопеч майнинг";

27. ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БГВ ЗА ЖИЛИЩЕН БЛОК „СЛАВЯНСКО ИЗКУСТВО-2” НА УЛ. „НИШ” №40 гр. Русе:

28. ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БГВ В КВ.404 УПИ VIII-4406, 4409 НА УЛ. „ПЕТРИЧ” И УЛ. „ВАРДАР” И ЖИЛИЩЕН БЛОК В КВ.404 НА УЛ. „ЯНЕ САНДАНСКИ” №3 И 5, гр. Русе:

29. Абонатна станция на Търговски център Форум ж.р. Тракия;

30. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА КОГЕНЕРАЦИОННА УРЕДБА В ПРЕРАБОТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ С КОНСУМАЦИЯ НА СТУД ИТД – ГР. СЪЕДИНЕНИЕ;

31. Преносима котелна инсталация 291 kW с гориво нафта монтирана в контейнер за нуждите на Инстал инженеринг ООД;

32. Жилищен комплекс, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Богомил” № 99, представляващо УПИ IV-21 за жилищни нужди и подземни гаражи, кв. 12 по плана на Гладно поле – част ОВ и вентилация подземни гаражи;

33. Ресторант "Акваленд" в УПИ ІІ, кв.4, по плана на ж. р. "Тракия", А - 10, 11 , гр. Пловдив – отоплително-вентилационна система;

34. Топлозахранване и абонатна станция на увеселителен комплекс “Акваленд” ЖР Тракия – гр. Пловдив;

35. Договор за финансиране на проект по Националния иновационен фонд №5ИФ-02-12/ 03.12.08 на фирма „Климатрон” ООД с тема „Усъвършенстване на енергоспестяващи конструкции полиуретанови топлоизолации за тръбопроводи, арматура и апарати”;

36. Комплектовъчна база за производство на предварително изолирани тръби на Инстал инженеринг с. Браниполе;

37. Технологичен проект на екструдерни линии за ПЕ ф630 и ПП ф250 на Инстал инженеринг с. Браниполе;

Назад
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe Copyright Инстал Инженеринг. Всички права запазени. Карта на сайта   |   XML   |   WebDesignBG Install Pipe