Документи

Фирмата притежава сертификати за съответствие на всички продукти, които произвежда според изискванията на международните системи за качество и надеждност. В допълнение, фирмата прилага в своята ежедневна дейност системите за управление на качеството (ISO 9001:2015), на околната среда (ISO 14001:2015) и на здравословните и безопасни условия на труд (OHSAS 18001:2007).

При необходимост от допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с някой от нашите сътрудници.